Objavljen poziv za prijavu projektnih prijedloga u program Eurostars

Obaviještavamo vas kako je objavljen poziv za prijavu projektni prijedloga u Eurostars program za istraživanje i razvoj. Eurostars je zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije kojim upravlja EUREKA program. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje u sufinanciranju do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Opširnije…

Comments Off

Natječaj u sklopu EaSI programa za operativne potpore za europske nevladine organizacije

Otvoren je natječaj u sklopu programa Europske unije Zapošljavanje i socijalne inovacije koji za cilj ima potporu za troškove poslovanja za 2015. temeljem sporazuma o partnerstvu sklopljenog za razdoblje 2014-2017 te osigurati dugoročnu suradnju između Europske komisije i mreža nevladinih organizacija na razini Europske unije. Okvirni sporazum o partnerstvu potpisan je krajem 2013. nakon poziva za dostavu prijedloga VP/2013/006 za okvirne partnere. Sporazum je postavio okvirne uvjete za potencijalne operativne potpore i obuhvatio je četverogodišnji strateški akcijski plan koji je predložio nevladinim organizacijama na razini EU i prihvaćen je od strane Europske komisije. Opširnije…

Comments Off

Natječaj MSPM u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je natječaj u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Mini ESF-a u području Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3. Opširnije…

Comments Off

Natječaj MZOŠ u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Mini ESFa u području Unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Opširnije…

Comments Off

Natječaj u sklopu IPA Operativne potpore – Potpora regionalnim tematskim udrugama

Otvoren je natječaj unutar IPA Operativne potpore u području Potpore regionalnim tematskim udrugama radi postizanja dinamičnijeg civilnog društva koje će aktivno sudjelovati u javnim raspravama o pitanjima demokracije, ljudskih prava, socijalnoj uključenosti i vladavini prava, te koje će imati dovoljne kapacitete kako bi mogle utjecati na politiku i donošenje odluka. Opširnije…

Comments Off

EuflagMinistarstvo znanosti obrazovanja i sporta objavilo je natječaj “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II”, a rok za predaju projektnih prijedloga je 18. kolovoza 2014. godine. Opširnije…

Comments Off